Klinikken ble opprettet av Pernille Gustavsen

og Merethe Forseth.

Vi holder til i gamle apoteket ved Elkjøp på Støren.

På klinikken har vi tre klinikkrom,  røntgenrom, tannrom, operasjonsrom og ett laboratorium.

Vi baserer oss på timebestillinger.